Olika sorters sökord

Och olika sätt att använda ett sökord på Google

Det finns olika sätt att använda ett sökord på Google, eller på andra sökmotorer för den delen. Antingen söker man genom att ställa en direkt fråga, ge en beskrivning av det man söker efter, eller så matar man in enbart ett sökord som rör det du letar efter.

Dina kunder hittar hela tiden på olika ord som syftar till att hitta det de behöver och förhoppningsvis det du kan erbjuda.

Med nyckelordets längd – huvudet, kroppen och den långa svansen

  • Huvudsökord – det är inte specifikt men det får mycket trafik. Det är mer av ett beskrivande ord som kunder använder – och även om det ger en stor trafik leder det mer sällan till en omvandling. Det är precis som när du skriver in ”Bilar” i sökfältet.
  • Kroppsökord – detta sökord ger mer detaljer till huvudsökordet, men det är fortfarande en generisk sökning. Ett kroppsökord skulle kunna se ut som till exempel ”Röda bilar” i sökfältet. Det är mer specifikt, men det leder dig fortfarande till fler val av olika varianter.
  • Sökord med svans – den här är den mest detaljerade sökningen som leder dina kunder till vad de behöver. Det skulle kunna vara något som ”Röda bilar till lågt pris för hela familjen”.

Genom ”att köpa-avsikt” – används av kunder som är redo att köpa

  • Informationssökord – informativa sökord är mer av typen ”hur, var och när”. Nyckelord som kan ge dig mer information om något.
  • Navigerande sökord – det här är också en informativ sökning, men mer relaterad till kontaktuppgifter och exakt plats. Kunder brukar använda företagets namn och plats, eller varumärke och plats.
  • Kommersiella sökord – kunder använder dessa typer av sökningar för att hitta ett bättre val eller att jämföra. Ett exempel skulle vara ”Bästa röda bilen för gubbar”.
  • Transaktionella sökord – Det här är oftast de mest värda sökorden. De som brukar använda dessa sökord på Google, brukar vilja köpa – och de nyckelord som vanligtvis används här är ”köpa”, ”beställa” och andra liknande sökord som fyller samma funktion.

Hälsningar,
Freddy Olsson
White Hat SEO.